POMÁHÁM ZEJMÉNA TAM,

KDE KLASICKÁ MEDICÍNA SELHÁVÁ

ŘEŠENÍ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

PRO VÁS, VAŠE BLÍZKÉ I VAŠE MAZLÍČKY

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

KINEZIOLOGIE

Individuální psychoterapie
V našich životech jsou situace, na něž člověk sám nestačí. Cítí se vyčerpaný, smutný a náhle nenachází smysl života. Někteří se do těchto situací dostanou po např. po ztrátě blízkého člověka, po ztrátě zaměstnání či při nemoci. Často nám ani nemusí být zřejmý důvod našeho trápení.

Individuální psychoterapie - formou rozhovoru a prostřednictvím bezpečného a autentického psychoterapeutického rozhovoru za pomocí, různých uvolňovacích a odblokovacích technik získáte větší porozumění sobě samému a svému okolí.

Základem každé psychoterapie je vztah mezi klientem a psychoterapeutem. Tento vztah se zakládá na důvěře a vzájemného respektu. Klient má možnost nahlédnout do skrytých vzorců svého myšlení, lépe porozumět sobě i mezilidským vztahům a dosáhnout vnitřní svobody.

Metody terapie, neboli technicky emočních svobod
Psychoterapeutické metody  ONE BRAIN - KINEZIOLOGIE,EFT,REEIKI, LÉČEBNÉ KÓDY jsou založeny na revoluční studii, která dokazuje, že většina našich chybných přesvědčeni a negativních emoci je příčinou přerušeni toku energie v lidském energetickém systému. Nemůže-li energie plynule proudit, dochází ke zkratům, které  mají za následek mentální a fyzické nesrovnalosti, ovlivňující naše emoční pohodli a stav zdraví. Při práci na daném problému a po odstraněni negativního bloku, naše vzpomínky a identita zůstávají stejné, pouze negativní reakce a emoční bolest, prvotně propojena s problémem, vymizí. Tento výsledný efekt je trvaly tj. uvažujeme stále stejně, ale již bez zbytečné negace a špatné volby.

ONE-BRAIN - jednotný mozek, kíneziologie
Pracovat lze se všemi věkovými kategoriemi, od malých dětí po seniory. Lze pracovat i s těhotnými ženami.

Příklady témat při práci s klientem:
uvolnění stresu
osobní problémy, vztah k sobě, nedostatek sebevědomí
strachy, úzkosti, deprese, osamělost, vyčerpanost
neschopnost odpouštět
partnerské vztahy, konflikty, rozchod, rozvod
předsvatební příprava
problémy v sexuální oblasti
neschopnost otěhotnět
rodinné vztahy
výchova a péče o děti
provázení sebepoznáním a osobním rozvojem
závislosti (cigarety, alkohol, lidé, vztahy, apod.)
podpora při zvládání zavedení nových životních návyků (nekouřit, přestat pít alkohol,
zhubnout, vytrvat v učení se něčemu, atd.)
traumata a následky nehod a úrazů
pracovní problémy
finanční problémy
problémy s učením, dyslexie, hyperaktivita…
odblokování emocionálních příčin způsobujících různá onemocnění
alergie, ekzémy, migrény, tělesné symptomy obecně
a mnoho jiného...

Sezení není náhradou za klasickou lékařskou péči. Je nástrojem k uvolnění bloků v mentální a
emoční sféře, která má však také dopad na fyzické fungování. Proto takové sezení může být
významnou podporou, pokud klient řeší nejrůznější fyzické symptomy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.