POMÁHÁM ZEJMÉNA TAM,

KDE KLASICKÁ MEDICÍNA SELHÁVÁ

ŘEŠENÍ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

PRO VÁS, VAŠE BLÍZKÉ I VAŠE MAZLÍČKY

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

HOMEOPATIE

léčebná metoda, která v nejvyšší možné míře bere v úvahu celého člověka, léčba probíhá zároveň na všech úrovních - fyzické, mentální , emocionální ve vztahu na  prostředím ve kterém klient-pacient  žije. Na klienta - pacienta  se dívá jako na psychosomatický celek a nerozděluje jej podle odborností, tak, jak je to v klasické (alopatické) medicíně. Homeopat proto léčí celého člověka a nikdy ne pouze aktuální projev onemocnění. Základní princip homeopatie: "similia similibus curentur neboli podobné léčí podobné" definoval už ve starověku zakladatel medicíny Hippokrates.  Za zakladatele moderní lékařské homeopatie je všeobecně považován dr. Samuel Hahnemann /1755 - 1843/

CÍL HOMEOPATICKÉ LÉČBY
Hledám lék, který Vás stabilizuje a harmonizuje jak na úrovni fyzické (odstranění či zmírnění zdravotních potíží), tak po stránce emoční a mentální. Klient po užití homeopatického léku často přehodnocuje některé vzorce chování, mohou se mu měnit i životní priority a přístupy. Je emočně vyrovnanější a ve větší harmonii sám se sebou, což může znamenat i opuštění starého a budování nového životního postoje. Každý člověk  má určité hranice, ve kterých ke změnám dochází. Určitě  z Vás homeopatická léčba nevytvoří novou osobnost. Jste-li tichý introvert, který dává přednost četbě ve stínu lesa, pravděpodobně nikdy nebudete lev salónů. Jde o to, aby byl člověk ve svém životě spokojený, šťastný, bez zdravotních obtíží a realizoval se  v tom, co ho skutečně zajímá a baví. Zkrátka, aby "kráčel po své správné životní cestě". Bude mi ctí, Vás na chvíli po této cestě doprovázet.

HOMEOPATIE JE V ČESKÉ REPUBLICE
ošetřena  Zákonem o léčivech, který uznává homeopatii jako řádnou metodu léčby a definuje homeopatický lék jako specifický přípravek podléhající zvláštnímu režimu schvalovacího (registračního) řízení. Homeopatické léky jsou pak registrovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který je orgánem Ministerstva zdravotnictví ČR. Česká lékařská komora oficiálně uznala homeopatii za metodu léčby v roce 1993. V ČR je bohužel dodnes volná dostupnost jen omezeného druhu homeopatik (ostatní jsou vázána na lékařský předpis, přičemž předepisující lékař vůbec nemusí mít garantované homeopatické vzdělání  a homeopat nelékař s garantovaným homeopatickým vzděláním  musí objednávat homeopatické léky v zahraničí. Vůbec neexistuje (vázaná) živnost „homeopat“, není ošetřena právní forma vztahu homeopat-klient. Homeopaté nelékaři vykonávají svou živnost jako poradenskou činnost. Ještě v nedávné době byly časté nepěkné výpady některých "odborníků" proti homeopatii. Dnes se situace mění.

HOMEOPATIE VE SVĚTĚ
Podle statistik WHO /Světové zdravotnické organizace/ je homeopatie druhá nejrozšířenější léčebná metoda na světě. Na prvním místě je tradiční čínská medicína, na druhém homeopatie, na třetím herbalismus, čili léčba přírodními prostředky a teprve na čtvrtém klasická medicína. V mnohých zemích je homeopatická léčba naprostou samozřejmostí a homeopatičtí lékaři jsou vyhledáváni se stejnou důvěrou jako u nás klasičtí lékaři a nejen to  například v Indii jsou také homeopatické nemocnice. Homeopatie  je rozšířená také  ve Velké Británii, Belgii, Dánsku, Francii, Holandsku, Švédsku, Německu, Itálii, Rakousku, Španělsku, Irsku, Švýcarsku, USA a Indii. Homeopaticky se ve světě léčilo a léčí spousta význačných osobností, včetně prezidentů.  Příkladem může  královská rodina ve Velké Británii která  má k dispozici svého "dvorního" homeopata.

ČESKÁ KOMORA KLASICKÉ HOMEOPATIE (ČKKH)
se roku 2001 stala členem Evropské rady pro homeopatii a garantuje kvalitu a úroveň vzdělání homeopatů/ minim. 400 hodin teorie, 200 hodin praxe pod dohledem (včetně medicínského minima - dle standardů zastřešující evropské organizace) a etického kodexu, který m.j. zavazuje k nutnosti celoživotního vzdělávání a spolupráce s klasickými (alopatickými) lékaři, pokud to vyžaduje pacientův zdravotní stav. Pacienti pomocí našich homeopatů často nalezli řešení jejich do té doby neúspěšně léčených obtíží a významně to přispělo ke zlepšení kvality jejich života, snížilo náklady na léky a čerpání zdravotního pojištění. Homeopatie je všeobecně považována za velmi bezpečnou a pro pacienty šetrnou, v praxi ověřenou metodu. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.