Mgr. Marie Anna Roth
registrovaná členka
"Zdraví je dobro, o kterém nevíme, dokud jej neztratíme"
Důvody pro používání této nekonvenční metody léčby u zvířat jsou stejné jako pro její použití u lidí. Ať jsou to množící se případy chronických neléčitelných stavů, se kterými si neví konvenční veterinární medicína rady, poruchy chování, nebo případy, kdy nelze pro nežádoucí vedlejší účinky použít chemická léčiva. 
Michal Jiřička
Léčba zvířat, konvenční i nekonvenční, víceméně využívá léčebné postupy, které byly vyvinuty pro léčbu lidí. Z toho logicky vyplývá, že principy homeopatického léčení zvířat jsou shodné s principy homeopatického léčení lidí. Platí zde stejné zákony (zákon podobnosti, Heringovy zákony) a používají se stejné léky. Přístup homeopata léčícího zvířata je podobný přístupu homeopata léčícího malé děti. Získávání informací je zprostředkováno majitelem (u dětí rodičem či zákonným zástupcem), důležitou součástí je pozorování a vnímání pacienta (zvířete).

Léčba homeopatiky u zvířat pomáhá zejména tam, kde selhává klasická veterinární léčba a terapie, především u chronických a akutních stavů. Všeobecně u zvířat, v praxi nejvíce psi a kočičky.