Mgr. Marie Anna Roth
registrovaná členka
"Zdraví je dobro, o kterém nevíme, dokud jej neztratíme"
Individuální psychoterapie

V našich životech jsou situace, na něž člověk sám nestačí. Cítí se vyčerpaný, smutný a náhle nenachází smysl života. Někteří se do těchto situací dostanou po např. po ztrátě blízkého člověka, po ztrátě zaměstnání či při nemoci. Často nám ani nemusí být zřejmý důvod našeho trápení.

Individuální psychoterapie - formou rozhovoru a prostřednictvím bezpečného a autentického psychoterapeutického rozhovoru za pomocí, různých uvolňovacích a odblokovacích technik získáte větší porozumění sobě samému a svému okolí.

Základem každé psychoterapie je vztah mezi klientem a psychoterapeutem. Tento vztah se zakládá na důvěře a vzájemného respektu. Klient má možnost nahlédnout do skrytých vzorců svého myšlení, lépe porozumět sobě i mezilidským vztahům a dosáhnout vnitřní svobody.
Metody terapie, neboli technicky emočních svobod

Psychoterapeutické metody  ONE BRAIN - KINEZIOLOGIE,EFT,REEIKI, LÉČEBNÉ KÓDY jsou založeny na revoluční studii, která dokazuje, že většina našich chybných
přesvědčeni a negativních emoci je příčinou přerušeni toku energie v lidském energetickém systému. Nemůže-li energie plynule proudit, dochází ke zkratům, které  mají za následek
mentální a fyzické nesrovnalosti, ovlivňující naše emoční pohodli a stav zdraví. Při práci na daném problému a po odstraněni negativního bloku, naše vzpomínky a identita zůstávají
stejné, pouze negativní reakce a emoční bolest, prvotně propojena s problémem, vymizí. Tento výsledný efekt je trvaly tj. uvažujeme stále stejně, ale již bez zbytečné negace a
špatné volby.
ONE-BRAIN - jednotný mozek, kíneziologie

Pracovat lze se všemi věkovými kategoriemi, od malých dětí po seniory. Lze pracovat i s těhotnými ženami.

Příklady témat při práci s klientem:
- uvolnění stresu
- osobní problémy, vztah k sobě, nedostatek sebevědomí
- strachy, úzkosti, deprese, osamělost, vyčerpanost
- neschopnost odpouštět
- partnerské vztahy, konflikty, rozchod, rozvod
- předsvatební příprava
- problémy v sexuální oblasti
- neschopnost otěhotnět
- rodinné vztahy
- výchova a péče o děti
- provázení sebepoznáním a osobním rozvojem
- závislosti (cigarety, alkohol, lidé, vztahy, apod.)
- podpora při zvládání zavedení nových životních návyků (nekouřit, přestat pít alkohol,
- zhubnout, vytrvat v učení se něčemu, atd.)
- traumata a následky nehod a úrazů
- pracovní problémy
- finanční problémy
- problémy s učením, dyslexie, hyperaktivita…
- odblokování emocionálních příčin způsobujících různá onemocnění
- alergie, ekzémy, migrény, tělesné symptomy obecně
- mnoho jiného

Sezení není náhradou za klasickou lékařskou péči. Je nástrojem k uvolnění bloků v mentální a
emoční sféře, která má však také dopad na fyzické fungování. Proto takové sezení může být
významnou podporou, pokud klient řeší nejrůznější fyzické symptomy.